Nhằm chia sẻ, hỗ trợ cho bà con nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong mùa dịch covid -19, Công ty Ngọc Việt thực hiện chương trình tặng hơn 200 phần quà gồm các thực phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, nước mắm, bột ngọt, khẩu trang... cho các hộ gia đình nghèo.
Sáng ngày 23 và 24/07/2021, các bạn nhân viên công ty đã tiến hành trao cho Uỷ Ban trao cho các hộ gia đình nghèo tại ủy ban Phường 5 và Phường 8, Tp Bạc Liêu.
Tất cả quá trình hỗ trợ vẫn thực hiện đủ các bước, rửa tay, khử khuẩn và đảm bảo quy tắc 5k theo quy định của thủ tướng, chính phủ.
Chung tay đẩy lùi covid-19, Việt Nam vững tin chiến thắng