Kính gửi quý đại lý – quý khách hàng

        Thực hiện chương trình hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

        Ngọc Việt Group xin thông báo đến quý đại lý, quý khách hàng hội nghị sẽ diễn ra từ chiều ngày 28/6/2022 đến sáng ngày 01/7/2022.

        Trong quá trình diễn ra hội nghị, bộ phận sản xuất, tiếp nhận đơn hàng và giao hàng vẫn hoạt động bình thường. Quý đại lý có thể liên hệ trực tiếp nhân viên phụ trách để được hỗ trợ. Xin cảm ơn !

#ngocvietgroup_tinhhoathuysan