Công ty TNHH TM Đăng Huy Phát- Công ty TNHH TM XNK DVDL Ngọc Việt và Khoa Thủy Sản, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa đến tham quan, học tập và trao đổi và thảo luận để nâng cao kiến thức, kỹ năng trong thực tế sản xuất tại Công ty. 

Đặc biệt, Hàng năm, công ty xem xét tặng các suất học bổng khuyến khích học tập, sinh viên điều kiện khó khăn có thành tích học tập tốt, học bổng nghiên cứu khoa học cho sinh viên của Khoa Thủy sản 
Hằng năm công ty sẽ hỗ trợ về vật chất và tạo điều kiện làm việc khi sinh viên đến thực tập giáo trình và thực tập tốt nghiệp tại nhà máy, trang trại của Công ty.