Menu
Your Cart

VI SINH

Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không cóĐộ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Bacillus subtilis (min): 1,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Chuyên gia xử lý nước và đáy ao, phân hủy nhanh chất thải, mùn bã..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không có. Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Bacillus subtilis (min): 2,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Chuyên gia làm sạch nước và đáy ao, phân hủy hoàn toàn chấ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không có. Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính: Bacillus subtilis (min): 1,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu: Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Phục hồi hệ dung mao đường ruột..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh:   không có. Chất cấm:   không có. Độ ẩm (max):   10 %Các chất chính: Bacillus subtilis (min): 1,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu: Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không có. Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Bacillus subtilis (min): 1,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Sản phẩm BZ79 là sự kết hợp hoàn hảo giữa d..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không có. Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Bacillus subtilis (min): 2,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (lactose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Cung cấp hệ enzyme và vi sinh có lợi xuống đ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh: không cóChất cấm:   không cóĐộ ẩm (max):   10 %Các chất chính: Bacillus subtilis (min): 2,0 x107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu: Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Men vi sinh cao cấp phân hủy ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh : Không có. Chất cấm : Không có. Độ ẩm (max): 10%Các chất chính: Bacillus subtilis (min): 1,0 x 106 cfu/kg.Các chất khác: Chất đệm ( Dextrose ) vừa đủ 1 kg.Nguyên liệu: Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Là sự kết hợp độc đáo giữa vi sinh và ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng: Kháng sinh: Không có. Chất cấm : Không có. Độ ẩm (max): 10%.Các chất chính: Bacillus subtilis (min): 2,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kg.Nguyên liệu: Bacillus subtilis.Trọng lượng : 200gr.Bản chất và công dụng: + Phục..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không cóChất cấm không cóĐộ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Bacillus subtilis (min): 2,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn cho tôm, cá. Giúp tôm, cá tiêu hó..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có, Chất cấm không có, Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Bacillus subtilis (min): 2,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:Phân hủy triệt để mùn bã hữu cơ các chất thải, xác tảo. Làm ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh:   không có. Chất cấm:   không có. Độ ẩm (max):   10 %Các chất chính: Bacillus subtilis (min): 2,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu: Bacillus subtilis.Công dụng:+ ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Hiển thị 1 đến 12 trong 14 (2 Trang)