Menu
Your Cart

DINH DƯỠNG - TĂNG TRỌNG

Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh:  không có, Chất cấm: không có.Các chất chính:Vitamin B1 (min): 2.000 mg/lít, Vitamin B6 (min): 3.500 mg/lít, Vitamin E (min): 300 mg/lít, Inositol (min): 2.000 mg/lít, Niacin (min): 2.500 mg/lítCác chất khác: Dung môi (nước cất) vừa ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không cóCác chất chính:- Vitamin B1 (min):  2.000 mg/lít, Vitamin B6 (min):  3.000 mg/lít- Vitamin E (min): 300 mg/lít , Niacin (min): 2.500 mg/lítCác chất khác: Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lítNguyên liệu:Vitamin B1, Vitamin B6, Vitam..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không có. Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Vitamin C (min): 10.000 mg/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Vitamin CBản chất và công dụng:C- MAX cung cấp vitamin C cho tôm trong ao nuôi giúp tôm, cá chống sốc, giảm stre..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không cóCác chất chính:Vitamin B1 (min): 2.000 mg/lít, Vitamin B6 (min): 3.000 mg/lít, Vitamin E (min): 300 mg/lít, Niacin (min): 2.500 mg/lítCác chất khác: Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lítNguyên liệu:Vitamin B1, Vitamin B6, Vitam..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chất lượng chỉ tiêu:Kháng sinh: không có. Chất cấm : Không có.Các chất chính: Ca (min): 5.000 mg/lít, Mg (min): 7.000 mg/lít.Các chất khác: Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lít.Nguyên liêu: Calcium Chloride, Magiesium Sulfate.Thể tích: 1L.Bản chất và công dụng:- Cung cấp hàm lượng Ca, P ở..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh:   không có. Chất cấm:   không cóCác chất chính:Vitamin B1 (min): 3.500 mg/lít, Vitamin B6 (min): 3.500 mg/lít, Sorbitol (min): 10.000 mg/lít, Vitamin C (min): 1.000 mg/lítCác chất khác: Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lítNguyê..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh:   không có. Chất cấm:   không cóCác chất chính:Vitamin B1 (min): 3.000 mg/lít, Vitamin B6 (min): 3.500 mg/lít, Sorbitol (min): 10.000 mg/lít, Vitamin C (min): 1.000 mg/lítCác chất khác: Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lítNguyê..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh: Không cóChất cấm: Không cóCác chất chính:Vitamin B1 (min): 4.000 mg/lítVitamin B6 (min): 4.000 mg/lítCác chất khác: Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lít.Nguyên liệu: Vitamin B1, Vitamin B6Bản chất và công dụng:+ Giải pháp tốt nhất cho các bệnh tôm còi, chậm lớn, ăn yếu, ố..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng: Kháng sinh:   không có. Chất cấm:   không có. Độ ẩm (max):   10 %Các chất chính: Vitamin C (min): 30.000 mg/kg Các chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kg Nguyên liệu: Vitamin C Bản chất và công dụng: + Bổ sung vitamin C cần ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng: Kháng sinh: Không có Chất cấm: Không có Các chất chính: Ca (min): 10.000 mg/lít Mg (min): 10.000 mg/lít Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lít Nguyên liệu: Ca, Mg Bản chất  công dụng: + Là sản phẩm sử dụng công nghệ sản xuất vượt trội giúp tăng h..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Hiển thị 1 đến 10 trong 10 (1 Trang)