Menu
Your Cart

DÀNH CHO CÁ

Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có, Chất cấm không có.Các chất chính:Vitamin B1 (min) 2.000 mg/lít, Vitamin B6 (min) 3.500 mg/lít, Vitamin E (min) 300 mg/lít, Inositol (min) 2.000 mg/lít, Niacin (min) 2.500 mg/lít.Các chất khác: Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lí..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Hiển thị 1 đến 1 trong 1 (1 Trang)