Menu
Your Cart

SẢN PHẨM

Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không có. Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Ca (từ CaCO3) (min):  50.000 mg/ kg,  Mg (từ MgSO4) (min):  10.000 mg/ kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu: Calcium Carbonate, Magnesium Sulfate...
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh: không có. Chất cấm: không có. Độ ẩm (max): 10 %Các chất chính:Ca (từ CaCO3) (min): 50.000 mg/ kg, Mg (từ MgSO4) (min): 10.000 mg/ kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu: Calcium Carbonate, Magnesium Sulfate.Trọng Lượng: 10..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng: Kháng sinh:   không có Chất cấm : không có Các chất chính: Glutaraldehyde 10% Các chất khác: Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lít Nguyên liệu: Glutaraldehyde Bản chất và công dụng: + Tiêu diệt hoàn toàn và triệt để vi khuẩn gây bệnh đốm đen, mòn râu, cụt đuô..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không có. Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Bacillus subtilis (min): 1,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Sản phẩm BZ79 là sự kết hợp hoàn hảo giữa d..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không có. Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Bacillus subtilis (min): 2,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm ( Lactose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Sản phẩm BZ80 phân huỷ triệt để nhớt bạt, l..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không có. Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Bacillus subtilis (min): 2,0 x 107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (lactose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Cung cấp hệ enzyme và vi sinh có lợi xuống đ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh: không cóChất cấm:   không cóĐộ ẩm (max):   10 %Các chất chính: Bacillus subtilis (min): 2,0 x107 cfu/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu: Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Men vi sinh cao cấp phân hủy ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không có. Độ ẩm (max) 10 %Các chất chính:Vitamin C (min): 10.000 mg/kgCác chất khác: Chất đệm (Dextrose) vừa đủ 1 kgNguyên liệu:Vitamin CBản chất và công dụng:C- MAX cung cấp vitamin C cho tôm trong ao nuôi giúp tôm, cá chống sốc, giảm stre..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh không có. Chất cấm không cóCác chất chính:Vitamin B1 (min): 2.000 mg/lít, Vitamin B6 (min): 3.000 mg/lít, Vitamin E (min): 300 mg/lít, Niacin (min): 2.500 mg/lítCác chất khác: Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lítNguyên liệu:Vitamin B1, Vitamin B6, Vitam..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chất lượng chỉ tiêu:Kháng sinh: không có. Chất cấm : Không có.Các chất chính: Ca (min): 5.000 mg/lít, Mg (min): 7.000 mg/lít.Các chất khác: Dung môi (nước cất) vừa đủ 1 lít.Nguyên liêu: Calcium Chloride, Magiesium Sulfate.Thể tích: 1L.Bản chất và công dụng:- Cung cấp hàm lượng Ca, P ở..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh : Không có. Chất cấm : Không có. Độ ẩm (max): 10%Các chất chính: Bacillus subtilis (min): 1,0 x 106 cfu/kg.Các chất khác: Chất đệm ( Dextrose ) vừa đủ 1 kg.Nguyên liệu: Bacillus subtilis.Bản chất và công dụng:+ Là sự kết hợp độc đáo giữa vi sinh và ..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Chỉ tiêu chất lượng:Kháng sinh : Không có. Chất cấm : Không có. Độ ẩm (max): 10%Các chất chính: EDTA (min): 10%.Các chất khác: Chất đệm vừa đủ 1 kg.Nguyên liệu: Ethylene dlamine tetra acetic ( EDTA ) Bản chất và công dụng: + Khử phèn , kết tủa các kim loại nặng ( Fe, Pb, ... ) là..
$0,00
Trước thuế:$0,00
Hiển thị 13 đến 24 trong 57 (5 Trang)